VERKSAMHET, SEMINARIER mm.

     

 
 SwedCOLDs
 NYHETSBREV
SwedCOLD ARRANGEMANG

SVENSKA / UTLÄNDSKA EVENEMANG

  nyhetsbrev nr 1 2017 10 oktober 2017 SwedCOLDs Temadag:
 Dammar och grundläggning
ESA-webbkurs Energiföretagen
webb-kurs
   
  nyhetsbrev nr 2 2016 Anmälan Temadag höst        
 nyhetsbrev nr 1 2016 3-7 juli 2017, Prag, Tjeckien
85th ICOLD Annual meeting
 nyhetsbrev nr 2 2015 10 april 2018 SwedCOLDs Temadag vår  
 nyhetsbrev nr 1 2015 4-7 september 2017, Delft Nederländerna
25th meeting EWG-IE
European Working Group on Internal Erosion
 nyhetsbrev nr 2 2014    
 nyhetsbrev nr 1 2014    6-8 september 2017, Stockholm
14th ICOLD Int. Benchmark
Workshop on Numerical Analysis of Dams
   
 HISTORIK SwedCOLD YEF ARRANGEMANG 21 september 2017, Sundsvall
Vattenkraftdagen
 Minnesskrift om SwedCOLD
 tom 1981
   
SwedCOLD´s Exekutivkom.
1935-2016
v.46 2017 och v4 2018, Stockholm/Älvkarleby
Dammar och Dammsäkerhet (2-veckors utb)
Temadagar 1997-2016  
ICOLD möten 1931-2020 MATERIAL FRÅN SwedCOLD´s TEMADAGAR 1-7 juli 2018, Wien, Österrike
26th ICOLD Congress & 86th Annual meting
Webb-tjänst 2017-04-04 Riskhantering och Avbördningssäkerhet
 
RIDAS fakta, SvE Program
Presentationer:
2019, Ottawa, Kanada
87th ICOLD Annual meeting
00, 01A, 01B, 01C, 02, 03A, 03B, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
 
   
  Ni som vill läsa äldre presentationer  - kontakta sekretariatet