Allmän information om ICOLD

The International Commission on Large Dams - ICOLD - utgör ett forum för att främja utbyte av kunskap och erfarenhet inom planering, projektering, byggande, skötsel och underhåll av höga dammar.

ICOLD grundades 1928 och har ca 95 medlemsländer och ca 6000 individuella medlemmar.

De aktiviteter som i huvudsak bedrivs är:

  • Tekniska kommitteer som ger ut mellan 2 till 10 bulletiner per år.
  • Vart tredje år hålls en kongress där fyra ämnen behandlas (mellan 200 och 300 uppsatser).
  • Symposier
  • Föreläsningar

Mer att läsa finns på ICOLD´s hemsida (se länkar).

SwedCOLD

Sverige har varit medlem sedan 1931 och bedriver sin verksamhet genom Svenska Nationalkommittén för Höga Dammar, benämnd SwedCOLD, (Swedish Committee on Large Dams).

 

SwedCOLD skall bl a:

  • Främja forskning och utveckling inom dammbyggnadstekniken
  • Representera Sverige vid ICOLD:s årliga möten
  • Ombesörja information om ICOLD och om angelägna frågor rörande dammar
  • Uppmuntra svensk representation av artiklar till ICOLD:s kongresser.

 

Dessutom sker verksamhet i form av temadagar, föredrag mm.

SwedCOLDs nyhetsbrev hittar ni under VERKSAMHET

 

Medlemsföretag:

medlemsloggor

 

Ny medlem? Inbjudan/Info finner du här

Medlemskap i SwedCOLD.

 SwedCOLD är uppbyggt av ett antal betalande medlemsföretag (se ovan) med en exekutivkommitté.

 Vart och ett av företagen har 1 representant förutom Energiföretagen Sverige som har 7 representanter i exekutivkommittén.

 För medlemmar i SwedCOLD gäller:

  • gratis tillgång till publikationer och bulletiner via lösenord till ICOLDs hemsida

  • företrädesvis medlemmar nomineras till tekniska kommittéer

 SwedCOLD har även en Rådgivande nämnd.

 Rådgivande nämnden består av intresserade kunniga ingenjörer med minst 4-5 års erfarenhet av branschfrågorna.