KONTAKT SEKRETARIAT

Postadress

Ångermanälvens Vattenregleringsföretag, Att. Birgitta Rådman, Box 392, 831 25 ÖSTERSUND

Telefon

063-150835

E-mail

swedcold (at) vattenreglering.se

Besöksadress

Kyrkgatan 21, Östersund

Faktureringsadress

Ångermanälvens Vattenregleringsföretag, Att. Birgitta Rådman, Proj. SwedCOLD, Box 392, 831 25 ÖSTERSUND

KONTAKT SEKRETERARE Anders Söderström

Postadress

SwedCOLD c/o SWECO,  Att. Anders Söderström, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 10026 Stockholm

Telefon

08-695 62 41

E-mail

swedcold (at) sweco.se