EXEKUTIVKOMMITTÉN

SwedCOLDs angelägenheter sköts av en Exekutivkommitté. Svensk Energi får utse sju ledamöter. De övriga parterna utser varsin ledamot.

Exekutivkommitténs medlemmar Representant
På mandat från Energiföretagen Sverige Ordförande Hammar Lars 08-739 50 00
Svenska Kraftnät Vice Ordförande Bartsch Maria 08-475 80 00
Adjungerad Sekreterare Söderström Anders 08-695 60 00
Adjungerad Sekretariat Rådman Birgitta 063-15 08 00
Adjungerad YEF-Ordförande Bohlin Caroline 08-695 14 74
På mandat från Energiföretagen Sverige   Elvnejd Per 0910-77 25 00
På mandat från Energiföretagen Sverige Sandberg Sara  
På mandat från Energiföretagen Sverige Isander Anders 060-19 67 00
På mandat från Energiföretagen Sverige   Sjödin Gunnar 063-15 08 00
På mandat från Energiföretagen Sverige Wallström Sofie 063-52 13 12
Energiföretagen Sverige   Åhrling-Rundström Gun     08-677 25 00
Golder Associates AB   Enkel Elisabeth  
HydroResearch AB Johansson Sam
HydroTerra Ingenjörer AB   Midböe Finn  
KFS Anläggningskonstruktörer AB   Rasmussen Thomas  
NCC Construction Sverige AB   Widehag Thomas 031-771 50 00
Norconsult AB   Jewert Magnus 018-16 08 70
PEAB Anläggning AB   Haapaniemi Jonas 0431-890 00
Ramböll Sverige   Eriksson Tomas 010-615 60 00
Skanska Väg och Anläggning Norr   Gavelin Per-Olof     010-448 00 00
SveMin   Lindahl Lars-Åke 08-762 67 35
SWECO AB   Nordström Erik 08-695 60 00
Tailings Consultants Scandinavia AB   Lundell Dan  
Vattenfall AB Research and Development   Yang James      026-835 00
WSP Sverige AB    Halvarsson Andreas   010-7228348
ÅF AB   Westberg-Wilde Marie 010-505 00 00
Hedersledamot   Norstedt Urban 08-580 317 47