EUROPAKLUBBEN

År 1993 beslöt några Europeiska länder, bl.a. Sverige, att bilda en Europaklubb, "The Club for European National Committees of ICOLD", för att bl.a skapa ett forum för utbyte av erfarenhet inom ämnesområden som är speciellt aktuella för Europa samt mötesplats för yngre ingenjörer.

Rapporter och ytterligare information finns att hämta på Europaklubbens hemsida:

http://cnpgb.apambiente.pt/IcoldClub/index.htm

På samma sätt som i moderorganisationen, ICOLD, har arbetsgrupper bildats:

     

Levees Working Group Newsletter

   
Issue 0 - February 2017

 

Kommittéer - Pågående

 

 

 

 

Levees and Flood Defence    
Dam and Earthquakes    
EWG4 Rapport 2016 P. Sjödal, H Rönnqvist


Ordförandeskapet i Europaklubben roteras och innehas för närvarande av Guido Mazzà, Vice-president i ITCOLD.
Sekreterare är Ignacio Escider-Bueno, Spanien