YOUNG ENGINEERS FORUM - YEF

YEF är ICOLDs mötesplats för yngre i branschen.

I Sverige finns även, inom SwedCOLD, ett nationellt nätverk för yngre som arbetar med dammar och angränsande områden.

 

ICOLD - YEF

YEF bildades år 2011 i Luzern med syfte att skapa en mötesplats för unga inom ICOLD.

Ett vidare syfte med YEF är också att säkerställa att nya personer intresserar sig för att vilja engagera sig i ICOLD och det arbete som organisationen bedriver.

Inom ICOLD betraktas man som ung (tillhörande YEFs målgrupp) tills man fyller 40 år.

YEF träffas årligen vid ICOLDs årsmöten. Därtill finns kontaktgruppen ICOLD-YEF på LinkedIn.

Ordförande i ICOLD-YEF är Priska Hiller från Norge,

priska.hiller@ntnu.no

Caroline Bohlin är SwedCOLDs representant i ICOLD-YEF tillika ansvarig för SwedCOLD-YEF

caroline.bohlin@sweco.se

 

SwedCOLD - YEF

YEF i Sverige är främst tänkt att fungera som ett nätverk mellan yngre i branschen.

Alla som jobbar i branschen och är yngre än 40 år är välkomna. Studenter på högskola som läser utbildning med relevant inriktning är också välkomna.

Om man vill gå med anmäler man sitt intresse till

caroline.bohlin@sweco.se

YEF har för närvarande två årliga aktiviteter som båda infaller dagen innan SwedCOLDs temadagar.

Eftermiddag/kväll dagen innan SwedCOLDs vårmöte hålls ett mer formellt möte hos något av SwedCOLDs medlemsföretag.

Agenda för detta möte är ungefär:

  • Rapport från senaste ICOLD-YEF-möte
  • Diskussioner rörande verksamheten inom SwedCOLD-YEF
  • Yngre medarbetare hos värdföretaget presenterar aktuella projekt
  • Middag och samvaro

På kvällen innan SwedCOLDs höstmöte bjuder YEF in alla medlemmar som önskar att gå ut och äta gemensam middag i Stockholm (där SwedCOLD-mötet hålls). Vid detta tillfälle finns inget program utan det är enbart ett tillfälle att träffas och umgås.

För att möjliggöra enkelt utbyte mellan medlemmarna har YEF en medlemslista med kontaktuppgifter som revideras och distribueras inom nätverket några gånger per år.

 

Omkostnadsersättning

SwedCOLD delar årligen ut omkostnadsbidrag för att göra det möjligt för nya i branschen att få delta vid ICOLDs årsmöten.

2016 har David Fouhy på ÅF utsetts till stipendiat och får därmed bidrag för att åka till årsmötet i Johannesburg.

Anteckningar från YEF-aktiviteter

YEF-träff 2017-04-03

Minnesant. från Johannesburg maj 2016

YEF-träff 2016-04-11

Rapport från YEF i Stavanger juni 2015

YEF-träff 2015-04-13

Rapport från YEF på Bali juni 2014

 

Omkostnadsersättning 2017

SwedCOLD erbjuder under år 2017 omkostnadsersättning till två personer för deltagande vid ICOLDs årsmöte i Prag 2-7 juli 2017.  Information och ansökningsblankett finns i länk nedan. Ansökan ska skickas till caroline.bohlin@sweco.se senast 2017-01-06.

Omkostnadsers. Info och blankett

 

 

YEF-Medlemmar

SwedCOLD-YEF har nu 176 medlemmar

Medlemslista